Descripción

ICEC_23_2020 - Assitent de programació

B

Externa

Responsable del desenvolupament del seguiment dels continguts i calendari de la programació d’activitats, de la gestió de subtitulatge i la gestió de localització de copies i drets d’exhibició, per a garantir les projeccions de la Filmoteca d’acord amb la normativa vigent i aplicable.


Contracte temporal de Relleu per jubilació parcial per a la unitat de Difusió de la Filmoteca d eCatalunya. La formació obligatòria és una titulació acdèmica oficial de Diplomatura o equivalent, grau o equivalent (preferentment en Comuniació Audiovisual, Història d el'Art o Humanitats), nivell C1 de Català i nivell B2 d'anglès
 

 

De 2 a 3 anys experiència professional

Titulació acadèmica oficial de grau universitari, diplomatura o equivalent

11/11/2020

11/23/2020

Ubicación

Barcelona (Raval)

ÀREA DE LA FILMOTECA - Difusió

Funciones y responsabilidades

Requisitos

Formación reglada

  • Titulació acadèmica oficial de grau universitari, diplomatura o equivalent.(Preferentment en Comunicació Audiovisual, història de l’art o Humanitats )

Experiencia laboral

Idiomas

- Experiència en tasques de programació i gestió d’activitats en equipaments culturals, tant públics com privats (Aspecte a valorar)
- Coneixements acreditats en l’àmbit del cinema, l’art o la cultura (Aspecte a valorar)