Descripció

ICEC_22_2020 - Direcció Arts Santa Mònica


 

La Direcció de l’Arts Santa Mònica és la responsable de la planificació, organització i supervisió de les estratègies que garanteixin que l’activitat desenvolupada compleixi amb els objectius establerts d’acord amb la normativa vigent aplicable.


Per més informació consulteu les bases de la convocatòria del concurs per a la provisió del lloc de Direcció de l'Arts Santa Mònica al fitxer adjunt

11/4/2020

11/16/2020

Fitxers